Holm Kommunikation A/S

Dansk English

Bookmark and Share
 

CSR-kommunikation

Den gode kommunikation om samfundsansvar (CSR) styrker virksomhedens markedsposition og skaber goodwill. Årvågen tilrettelæggelse, herunder dialog med de vigtigste interessenter, blotlægger de kritiske forhold, som skal håndteres proaktivt for at bearbejde troværdigheden.

Gode øjeblikke opstår, når det, der tegnede til at være det vigtigste kritikpunkt, vendes til at give et reelt konkurrenceforspring. Eller når de interessenter, der opleves som de argeste kritikere, viser sig at være ’til at tale med’ og måske endda have et vist interessefællesskab på et område af betydning. 

Holm Kommunikation har arbejdet med CSR-problematikker i en årrække for danske og internationale kunder. Vi tilbyder ledelsessparring, procestilrettelæggelse og –supervision, kick-off workshops, interne og eksterne stakeholderanalyser, kommunikationsprogrammer, dilemmaspil, kriseberedskab, udarbejdelse af årsrapporter mv. 

Vi arbejder efter en velafprøvet metodik og stiller altid erfarne konsulenter til rådighed.

Mere om samme emne:

Send grønne budskaber uden at få røde ører

Klimakommunikation er en balancegang, der kræver strategiske beslutninger og fokus på dokumentation. Medierne...

HOLM KOMMUNIKATION +45 33 93 23 33

TYPO3 CMS